Sobre Tania

 

Els meus títols adquirits (i els que estan en curs) són els següents:

  • Grau en Filologia Anglesa (2013-2017) en la Universitat de Barcelona.

  • Màster en Tradumática: Tecnologies de la traducció (2017-2018) en la Universitat Autònoma de Bellaterra.

 

En l’àmbit professional, no només he realitzat tasques en el món de la localització, sinó que també he treballat en el món del corpus lingüístic en l’empresa STeL de la Universitat de Barcelona, realitzant les següents tasques:

  • Etiquetació y gestió de clusters semántics.

  • Formatizació de texts juridics.

  • Creació y gestió de corpus d’ús y camps semántics de verbos, y d’ingredientes, processos, quantitats i unitats per al Corpus Lingüístic de la Cuina Catalana.

  • Correcció morfològica d’archius .xml creats a partir de segments. Gestió de codis morfològics EAGLES.